BRIDGES2000 is een verhuurbedrijf dat via verschillende gangways, loopbruggen, fenders en pontons voorziet in ‘safe accessibility’. Al meer dan 20 jaar bedient BRIDGES de maritieme, civiele, evenement, en in toenemende mate de offshore sector. Door de hoge mate aan flexibiliteit, leveringssnelheid en de 24-7 beschikbaarheid, heeft BRIDGES2000 een gevestigde naam en stabiele marktpositie opgebouwd. Middels een variatie aan toepassingen kan aan vrijwel elke klantvraag voldaan worden. Voor elke behoefte aan veilige toegankelijkheid leveren wij. ‘We deliver – Fast, safe and fit for purpose’.

In deze context vervult de sales manager een belangrijke rol.

Doel van de functie

De sales manager heeft als doel het realiseren van de door directie vastgestelde meerjarige omzetdoelstellingen, door:

 • Realisatie van nieuwe klanten en zoveel mogelijk omzet door het opzetten, uitvoeren en actief opvolgen van sales-activiteiten.
 • Het opstellen van een salesplan, coördinatie van marktonderzoeken en nauw samen te werken met het marketing team.
 • Het plannen, coördineren en organiseren van salesmedewerkers. En begeleiding van verkoopwerkzaamheden en acquisitie.
 • In deze fase ligt de nadruk vooral op het uitvoeren van sales activiteiten binnen de maritieme en offshore sectoren en het vormgeven van een schaalbare salesafdeling binnen BRIDGES2000.

Organisatie

De Sales Manager draagt verantwoording aan de Commercieel Directeur en geeft leiding aan het team van binnen- en buitendienst salesmedewerkers.

Resultaatgebieden

1. Acquisitie

 • Realiseert afspraken bij prospects om de dienstverlening van BRIDGES2000 te promoten;
 • Coördineert en verzorgt (mede) dienstpresentaties bij prospects;
 • Volgt afspraken uit acquisitiegesprekken op;
 • Stelt offertes op en verzorgt de opvolging
 • Coördineert offertetrajecten.

2. Sales-activiteiten

 • Ontvangt en behandelt zowel binnenkomende klantaanvragen alsook koude acquisitie.
 • Organiseert en realiseert commerciële invulling van de dienstverlening (mailings, beurzen, advertenties);
 • Organiseert (dienstverlening) presentaties;
 • Bedenkt, ontwikkelt en realiseert nieuwe sales-activiteiten (proposities).
 • Verantwoordelijk en aanspreekpunt voor de dagelijkse gang van zaken m.b.t. sales, conversies, marktinzichten, offertes, prospecten en overige klantondersteuning.

3. Implementatietrajecten

 • Maakt klantendossiers aan binnen de daarvoor gebruikte CRM omgeving en zorgt ervoor dat alle relevante informatie/stukken in het dossier zitten.
 • Nieuwe klanten worden voorzien van relevante informatie;
 • Stelt een implementatieplan en planning op en coördineert de uitvoering hiervan.

4. Relatiebeheer

 • Onderhoudt periodiek contact met bestaande klanten over de dienstverlening en tevredenheid;
 • Blijft met klanten in gesprek over ontwikkelingen en mogelijke uitbreiding van de ienstverlening;
 • Signaleert vroegtijdig klachten en ontevredenheid bij klanten en lost deze op;
 • Doet verbetervoorstellen om (interne) processen te optimaliseren.

5. Pre-sales

 • Verzorgt documentatie en prijsinformatie;
 • Zorgt voor actuele informatie, welke op de website van YouzQ kan worden gebruikt.
 • Draagt bij aan de ontwikkeling van salesmaterialen als web-based brochures;
 • Bedenkt en realiseert vernieuwende salesmethoden voor de dienstverlening van BRIDGES2000.

6. Product- en marktinformatie

 • Signaleert dienst- en marktontwikkelingen.
 • Heeft kennis van de wet- en regelgeving als effectief voor de dienstverlening van BRIDGES2000 en signaleert wijzigingen welke resulteren in procesoptimalisatie
 • Doet voorstellen betreffende nieuwe en te verbeteren diensten en processen;

Contacten

 • Heeft dagelijks contact met medewerkers en periodiek contact met commerciële partners.
 • Draagt zorg voor goede communicatie met andere disciplines binnen het bedrijf.
 • Neemt deel aan het diverse overleggen;
 • Onderhoudt externe contacten met relevante partijen.

Functie eisen

Kennis

 • Een vakgerichte (commerciële) HBO-opleiding.
 • Kennis van de omgevingsfactoren en concurrenten die van invloed zijn op de organisatie.
 • Plannen en organiseren. Verantwoordelijk voor de coördinatie van salestrajecten. Daarnaast is organisatievermogen een vereiste.
 • Analytisch vermogen teneinde snel inzicht te verkrijgen in relevante interne en externe ontwikkelingen en het vertalen van relevante beleid.
 • Is op basis van relevante werkervaring in staat commerciële ontwikkelingen te vertalen naar mogelijkheden en kansen voor de organisatie.
 • Up-to-date kennis van de wet- en regelgeving als van toepassing op de dienstverlening van BRIDGES2000.
 • Goede beheersing van MS-Office en Excel.
 • Goede beheersing van Nederlands en Engels, in woord en geschrift;
 • Tenminste enkele succesvolle jaren ervaring als Sales Manager in de sector “technische productie & dienstverlening”. Ervaring in de maritieme of civiele sector is een pré.

Zelfstandigheid

 • Kan zelfstandig opereren binnen de vastgestelde beleidskaders en zelfstandig de problemen oplossen ook als er geen regels of procedures beschikbaar zijn;
 • Bezit een goede dosis creativiteit, het nemen van initiatieven en het organisatievermogen.
 • Is flexibel, heeft inlevingsvermogen en standvastig.
 • Vasthoudend door bij een bepaald actieplan blijven, totdat het beoogde doel bereikt is of ophoudt bereikbaar te zijn.
 • Gaat proactief te werk. Signaleert kansen, onderneemt actie door er slagvaardig en effectief op in te spelen en oefent invloed uit op gebeurtenissen.

Sociale vaardigheden

 • Is ontzettend klantgericht en erop gebrand om ten alle tijde excellente service te leveren. De klant staat centraal in denken en doen, waarbij duidelijk en overtuigend wederzijdse belangen worden gecommuniceerd en gepresenteerd.
 • Kan de verhoudingen tussen mensen herkennen en doorzien en weet het handelen hierop af te stemmen;
 • Samenwerken. Je hebt veel contacten met collega’s, opdrachtgevers en leveranciers. Loopt een project niet volgens plan, dan wordt met elkaar geprobeerd een oplossing te vinden.
 • Kan effectieve relaties aangaan en onderhouden;
 • Staat open staan voor nieuwe ideeën.
 • Hoge eisen worden gesteld aan luistervaardigheden, intermenselijke aandacht, empathisch vermogen, motiveren en stimuleren.
 • Tact, invoelingsvermogen, integriteit, geduld, flexibiliteit en het vermogen tot enthousiasmeren zijn noodzakelijk in de contacten op uiteenlopende niveaus. Hierbij worden hoge eisen gesteld aan het houdingselement;
 • Overbrugt tegenstellingen en weerstanden, wekt belangstelling op en kan overtuigen;
 • Heeft overwicht bij het begeleiden van salestrajecten en kan omgaan met conflictsituaties.

Risico’s verantwoordelijkheid en invloed

 • Onbetrouwbare informatie, foutieve analyses en adviezen naar de, manager en/of opdrachtgever kunnen leiden tot verkeerde beslissingen met mogelijk verstrekkende gevolgen voor onder andere de uitvoering van het project/opdracht.
 • Kans op financiële schade bij onjuiste aanbevelingen;
 • Vanuit de functie is er een invloed op het dienstverlenings-en/of organisatie-inhoudelijk beleid. Er is kans op het veroorzaken van materiële en immateriële schade door verspilling van materiaal en middelen.
 • Verantwoordelijkheid voor realisatie van commerciële resultaten en dienstcontacten.

Uitdrukkingsvaardigheid

 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden zijn nodig voor het aansturen, adviseren, ondersteunen, onderhandelen en de zakelijke correspondentie.

Bewegingsvaardigheid

 • Geen specifieke bewegingsvaardigheden vereist, alleen dat er regelmatig gebruik gemaakt zal moeten worden van een laptop (PC).

Oplettendheid

 • Er is een grote mate van oplettendheid vereist, voor de onderdelen van de functie maar vooral ook voor de samenhang van de taken binnen de functie en de afstemming met andere werkzaamheden in de organisatie;
 • Oplettendheid is van groot belang omdat de werkzaamheden verschillende aandacht verstorende factoren kennen door gelijktijdige presentatie van problemen waarbij de consequenties voor de kwaliteit van beleidsontwikkeling groot zijn.
 • Oplettendheid is van belang bij het aansturen en bewaken van diverse commerciële processen waarbij frequente veranderingen plaatsvinden.

Overige functie eisen

 • Heeft affiniteit met commerciële vraagstukken (in maritieme of civiele context).
 • Er worden ruime eisen gesteld aan integriteit en betrouwbaarheid. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt.
 • Kan vanuit een resultaatgerichte houding de eigen gedragsstijl aanpassen aan veranderende interne en externe omstandigheden vanuit gelijkwaardige samenwerking.
 • Ook veerkracht en volhouding is een vereiste. Bij tegenslag naar het doel blijven streven (zolang het realistisch haalbaar is) en om kunnen gaan met teleurstelling en tegenvallers.
 • Functionaris treedt in externe projectgroepen op als representant van het BRIDGES2000
 • Er worden eisen gesteld aan voorkomen en gedrag
 • Er moet sprake zijn van volharding, flexibiliteit en doorzettingsvermogen i.v.m. de langdurige processen om een en ander te realiseren.
 • Hoge eisen worden gesteld aan ordelijkheid, systematiek en methodiek bij het opstellen van plannen en rapporten.
 • Zeer resultaatgericht.

Inconveniënten

 • Psychische belasting kan ontstaan door het dragen van verantwoordelijkheid voor een adequate en optimale advisering over en ontwikkeling van commercieel beleid en de implementatie daarvan en het werken met deadlines.
 • Deze functie is verantwoordelijk voor de inhoudelijke aansturing van commerciële trajecten waardoor psychische belasting kan ontstaan door het dragen van verantwoordelijkheid voor resultaten waarop derden een medebepalende invloed hebben.
 • De functionaris zal periodiek onder piekbelastingen en op onregelmatige uren werken, met name in de avond- en weekenduren, dit o.a. in verband met de aard en onvoorspelbaarheid van maritieme situaties.

De functie uren:

36 uur per week

WERKEN BIJ BRIDGES2000?

WERKEN BIJ BRIDGES2000?